Skip to main menu (press "ENTER") Skip to page content (press "ENTER")

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА ГЛАСУВАМЕ

Който гласува, взема бъдещето си в свои ръце. Това важи и за европейските избори.

Европейският парламент взема важни решения: как да се развива икономиката, как да се ограничи потреблението на енергия, как да се осигури безопасността на храните, които консумираме. С избора си определяме кой ще взема тези решения и как ще се отразят те на света, в който бихме искали да живеем. Който не гласува, не участва във вземането на решенията.

Светът е изправен пред много предизвикателства – от миграцията до изменението на климата. Но решения на проблемите се намират по-лесно, когато се работи заедно. Европейският съюз е водещ в областта на иновациите и инвестициите, които са необходими например в борбата с изменението на климата. Той работи в защита на нашия начин на живот.Нашият глас му дава необходимата за това сила.

Навсякъде около себе си виждаме докъде може да доведе разпространяването на неистини, ако не се предприема нищо. Многообразието може лесно да се превърне в разделение. Виждаме също така, че демокрацията може да бъде много крехка. Европейският съюз се основава на взаимно зачитане на основните права и демократичните принципи. Нашият вот ни дава право да изискваме спазването на тези права – както за себе си, така и за другите

Обратно горе