Skip to main menu (press "ENTER") Skip to page content (press "ENTER")

КАК ФУНКЦИОНИРАТ ИЗБОРИТЕ

Членовете на Европейския парламент се избират пряко за пет години. Всяка държава има свои правила за провеждане на изборите, но съществуват и някои общи разпоредби.