Skip to main menu (press "ENTER") Skip to country menu (press "ENTER") Skip to page content (press "ENTER")

КАК ДА ГЛАСУВАМЕ в България

Всеки гражданин, навършил 18 години, може да гласува на европейски избори, ако е живял в България или в друга държава - член на Европейския съюз най-малко три месеца непосредствено преди изборите. Гласуването е задължително за българските граждани. Изборите в България обикновено се провеждат в неделя, което означава, че в случая с европейските избори това би било 26 май 2019 г.

Датата на европейските избори все още не е обявена официално в България. Обикновено изборите се провеждат в неделя. За предстоящите европейски избори това би означавало 26 май 2019 г.

Избирателите в България гласуват в конкретни избирателни секции, определяни спрямо постоянния адрес на гражданите според документите за самоличност. Възможно е гласуване и в избирателни секции съгласно настоящия адрес, но е нужна предварителна регистрация при съответната общинска администрация по настоящия адрес.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборното помещение, могат да гласуват с подвижна избирателна урна, но трябва да заявяват желанието си не по-късно от 30 дни преди изборния ден. Изключения при гласуването по постоянен адрес са възможни за студенти и ученици.

В България трябва да сте навършили 18 години, за да гласувате на европейски избори.

Избирателите ще гласуват за 17 членове на Европейския парламент през 2019 г. - колкото и на изборите през 2014 г.

В България не е нужно да се регистрирате преди изборите, тъй като това се прави автоматично от властите. Ако сте променили адресната си регистрация по документи, е добре да проверите дали сте в правилния избирателен списък.

Ако искате да промените избирателната си секция спрямо адресната регистрация, трябва да подадете писмена декларация при съответната общинска администрация по настоящ адрес.

Носете личната си карта.

Не, в България не е възможно да се гласува по пощата.

За предстоящите европейски избори не е възможно електронно гласуване.

Да, можете, като подадете стандартна декларация при съответната общинска администрация по настоящ адрес. Трябва да се регистрирате за гласуване най-малко 40 дни преди изборите и трябва да сте живели в България или в друга страна от ЕС поне три месеца непосредствено преди изборите.

В България по време на избори за членове на Европейския парламент територията на страната, включително секциите извън страната, представлява един многомандатен изборен район, което означава, че всички избиратели избират измежду едни и същи списъци с кандидати.

Изборният кодекс не определя минимален праг, за да бъде избран кандидат за член на Европейския парламент. Резултатите се определят по специфична методика, определена от изборните правила.

Според законодателството на ЕС всички страни трябва да използват избирателни системи, които гарантират пропорционално представителство. Това означава, че броят на избраните членове от всяка партия зависи пропорционално от броя на подадени гласове за съответната партия.

В България при избор на членове на Европейския парламент има и преференциален вот, който дава на избирателите възможност да посочат своя предпочитан кандидат в рамките на партията, която са избрали. Кандидатите, които са получили повече преференции, имат по-голяма възможност да бъдат избрани.

Регистрирането на кандидатските листи се извършва не по-късно от 32 дни преди изборния ден. Пълните списъци с кандидати биват публикувани малко след края на периода на регистрация. Повече информация можете да получите на сайта на Централната избирателна комисия.


Как мога да гласувам в други държави?

Информацията по държави е налична на английски език и на езика/езиците на избраната държава.
Обратно горе