Skip to main menu (press "ENTER") Skip to page content (press "ENTER")

„Бисквитки“ и защита на личните данни

Какви бисквитки използва този сайт?


Уебсайтът на Парламента поставя „бисквитки“ единствено с цел да направи възможни или да подобри определени функции или да подобри процеса на навигация за ползвателя.

Освен тези „бисквитки“, свързани с функциите и престоя на сайта, аналитични „бисквитки“ се поставят от инструменти на трети страни с цел да се следи качеството на престоя на ползвателя при посещение на уебсайта на Европейския парламент. Уебсайтът на Европейския парламент не използва маркери или аналогични проследяващи технологии. Европейският парламент в никакъв случай не използва „бисквитки“ за събиране, обработване, разпространение или записване на лични данни. Когато е целесъобразно, политиката за защита на личните данни на Европейския парламент се прилага за локалното съхранение и сравними технологии.

По-долу е поместен списък на аналитичните бисквитки, инсталирани от инструмента „AT Internet“: